Thất bại nhục nhã thật:(

Hôm qua ngay 3 tháng 3 mình đem quân đánh chiếm hơn 50k tiêu xai phung phi ca ngay hôm nay cũng hết khá nhiều. Ai ngờ thằng khốn dapxilo nó mang đai quân qua cướp. Chiến sự đang diễn ra, chưa biết nó cướp được gì không, nếu không cướp được thì nó nhục hơn mình rồi. còn cướp được thì …..

Advertisements
This entry was posted in Hobbies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s