Cân chỉnh ảnh Pro

0. Anh em hãy tải cái Stock này về (Right mouse / Save Picture As…)

1. Ctrl + J = Duplicate layer…

Mục đik: Khi ta copy layer gốc lên sẽ tránh được việc lỡ tay làm hư ảnh
mà vẫn có cái để làm lại !(1 kinh nghiệm xương máu của những ai đang
chơi phục chế & làm ảnh chuyên nghiệp :D).

2. Filter/Sharpen/Unsharp Mask…

Mục đik: Do bức hình này trông khá mờ vì vậy công việc đầu tiên của
chúng ta là làm rõ bức hình trước tiên ! Có nhiều cách để làm nhưng tôi
xin dùng cách dễ nhất vô
bài học này !
-» Các thông số:
– Ammount : 75%
– Radius : 1.5 pixels
– Threshold : 0 levels

3. Filter/Blur/Surface Blur

Mục đik: Ở bước trước ta đã làm bức hình rõ nét hơn mức cần thiết 1 tí
là để dành tiếp cho bước này -» ta sẽ làm mờ những chi tiết đã bị làm
rõ nét quá mức cần thiết !
Cũng có nhiều cách nhưng trong trường hợp
này ta chọn cách Surface Blur là do những chỗ rõ nét quá mức có đường
biên nhỏ, kô lan rộng, khá đều => nếu dùng blur sẽ
dẫn đến mờ
toàn bộ và sẽ làm giả hình ! Nếu dùng công cụ smooth hoặc blur thì chắc
chắn sẽ làm hư hình hơn vì tay bạn kô phải lúc nào bôi bôi cũng đều tay
được.
-» Các thông số:
– Radius : 10 pixels
– Threshold : 10 levels

4. Ctrl + L = modify Levels

Mục đik: Chỉ là để chỉnh cho mầu sắc trong hình chuẩn trở lại sau khi
chúng ta đã có những sửa đổi khá nhiều trên hình ! Công việc này sẽ
được thực hiện thường xuyên
với phục chế và làm ảnh chuyên nghiệp !
-» Các thông số:
– Chanel : RGB
– Input levels : 0 | 1.00 | 250
– Output Levels : 0 | 255

-» KQ sau các bước :

Đến đây mới bắt đầu công việc chính để tạo các hiệu ứng để bức hình có mầu sắc pro như phim Mỹ !
Do là tut cho newbie nên từng hiệu ứng anh em hãy để mỗi 1 hiệu ứng trên 1 layer theo cách sau !
Với việc để như vậy => anh em sẽ dễ dàng trong việc xem lại việc thay đổi khi thêm hiệu ứng vào !
Mỗi 1 hiệu ứng anh em chọn bằng menu theo hình sau:

5. Brightness/Contrast
-» Các thông số:
– Brightness : -5
– Contrast : +5

6. Color Balance
– Tích chọn ô kiểm Preserve Luminosity (nếu nó chưa được tik chọn)
– Chọn Shadows và điền thông số vào Color Levels : -29 | +6 | -7
(For newbie: thông số thứ nhất ứng với thanh trượt Cyal – Red và tương tự như vậy với thông số còn lại).
– Chọn Midtones và điền thông số vào Color Levels : -16 | +11 | -31
– Chọn Highlights và điền thông số vào Color Levels : -5 | +5 | +5

7. Levels
-» Các thông số:
– Chanels : RGB
– Input Levels : 6 | 0.88 | 236
– Out Levels : 0 | 255

8. Levels
-» Các thông số:
– Chanels : RGB
– Input Levels : 0 | 1.00 | 255
– Out Levels : 0 | 245

9. Curves : cái này quan trọng nhất -» sẽ quyết chất lượng hình ảnh giống hình ảnh film ^^
– RGB:

– Red:

– Green:

– Blue:

Anh em có thể tải về file Curves tại link dưới đây để tham khảo + khi nào cần dùng thì có luôn khỏi phải chỉnh lại cho mệt: click here to download !

10. Resul :

Source: http://www.vietphotoshop.com

Advertisements
This entry was posted in Photoshop. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s