Chuyện tình yêu của 37 Biển báo hiệu giao thông

ảnh vui: Câu chuyện tình của 37 biển giao thông

(Tiếng Việt ở dưới)
1. One day he was walking
2. He saw a woman sleeping
3. He felt a desire burning inside
4. His adrenaline started pumping
5. He took the plunge
6. He invited her for a coffee
7. Then to a restaurant
8. They went on a trip
9. They did different activities
10. He took her to his house
11. She told him she was on the Pill
12. And she laid down on bed
13. She spreaded her leg
14. Then the other
15. Then both
16. His reaction was immediate
17. He penetrated her
18. He went in and out
19. He discovered that she wasn’t a virgin
20. He suggested some other positions
21. She refused
22. But she asked him to go faster
23. She made comments on his equipments
24. When she saw all the colors of the rainbow
25. She shouted "Stop"
26. She hadn’t told him the truth
27. She wasn’t on the pill
28. But he lost his self-control
29. And reached the point of no return
30. She called him 9 months later
31. From the hospital
32. He had 2 children
33. Hi world crumbled
34. He wanted to die
35. The morale:
36. For not making woman pregant
37. Wear protection
Tiếng Việt
1. 1 hôm, chàng đang di dạo
2. Và nhìn thấy nàng
3. Chàng cảm thấy trong người như có lửa
4. Mạch máu chàng tuần hoàn nhanh hơn
5. Chàng quyết định liều
6. Chàng mời nàng 1 cốc cafe
7. Và đến 1 nhà hàng
8. Đi du lịch
9. Hoạt động rất nhiều
10. Chàng mời nàng đến nhà
11. Nàng nói là nàng đã uống thuốc tránh thai
12. Và nàng nằm xuông giường
13. Nàng mở 1 chân
14. Và chân kia
15. Rồi cả 2 chân
16. Chàng phản ứng ngay lập tức
17. Chàng thăng tiến
18. Chàng đi tới lại đi lui
19. Chàng phát hiên nàng không còn là virgin
20. Nên chàng thử hỏi nàng về những tư thế khác
21. Nàng từ chối
22. Nhưng nàng lại muốn chàng đi nhanh hơn
23. Nàng có bình luận về những "đồ đạc" của chàng
24. Khi nàng nhìn thấy các loại màu xanh đỏ vàng
25. Nàng hét lên "Dừng lại!!"
26. Nàng đã không nói sự thật với chàng
27. Răng nàng chưa uông thuốc
28. Nhưng chàng đã mất sự điều khiển bản thân
29. Và chàng đi đến 1 nơi mà không có quay lại được. Haha
30. Nàng gọi chàng 9 tháng sau
31. Từ bệnh viện
32. Và chàng có 2 con
33. Thế giới sụp đổ
34. Chàng muốn chết
35. Câu chuyện rút ra là:
36. Nếu không muốn có thai
37. Sử dụng đồ bảo vệ

Advertisements
This entry was posted in Thư giản. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s