Show hàng chơi.

 

Đang giận nhau chán qua không biết làm gì nên tò mò xem mấy cái brushes có làm được gì hay ho không,  Mình cho co nàng thêm cặp cánh để có thể bay đi thật xa mà không có mình bên cạnh và rồi lúc nào muốn gặp mình thì lại bay về nhé.

Advertisements
This entry was posted in Photoshop. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s