Ừh thì ta cắt hình ra nào.

1- Mở 1 tấm hình mà bạn cần cắt. chọn hình này…(hơi sexy tí làm cho đỡ chán nào)….

2- Các bạn nhấn Ctrl+R để bật thước đo 2 cạnh. Sau đó chọn công cụ Move
tools, giữ chuột trái và kéo theo chiều mũi tên trên hình . Các bạn cứ lần
lượt kéo như vậy và chia tấm hình thành các phần đều nhau.
* Chú ý: Mỗi tấm hình lại có kích thước khác nhau. Vì vậy việc chia thành bao nhiêu phần là tùy các bạn*
Ở đây mình chia thành 16 phần :

3- Ctrl+N tạo 1 tài liệu mới, kích thước tùy các bạn, quan trọng là phải lớn hơn tấm hình.
4- Tạo các vùng chọn trên tấm hình và chuyển chúng sang tài liệu mới.
16 vùng chọn sau khi chuyển sang tài liệu mới sẽ thành 16 layer

5- Sau khi chuyển hết 16 layer các bạn sẽ có:

6- Trên mỗi layer các bạn nhấn Ctrl+T để chỉnh lại vị trí, quay ngang. quay dọc…..

Các bạn sẽ có:

7- Sau khi đã cảm thấy ổn ổn với vị trí các layer, ở mỗi layer các bạn
chọn: layer\layer style\ Drop shadow. Giá trị mặc định. Ok

Đến đây là sự tưởng tượng của các bạn. Các bạn có thể đổi nền, chèn text… vv và vv
xong rồi cho em sexy này vào khung để ngắm nào:

Sưu tầm và chỉnh sửa từ yeudohoa.net

Advertisements
This entry was posted in Photoshop. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s